Biuro wycen nieruchomości

Oferta

RODZAJE WYCENIANYCH NIERUCHOMOŚCI

Mieszkalne

 • wycena lokali mieszkalnych

 • wycena domów jednorodzinnych

 • wycena domów wielorodzinnych

 

Gruntowe

 • wycena gruntów niezabudowanych

 • wycena gruntów zabudowanych

 • wycena gruntów rolny

 • wycena gruntów leśnych

Nieruchomości Komercyjne

 • wycena lokali użytkowych
 • wycena biurowców
 • wycena magazynów
 • wycena hoteli

 

Ograniczone Prawa Rzeczowe 

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • służebności – gruntowa , osobista, przesyłu

 

Maszyny i urządzenia trwale związane z gruntem

Mieszkania

Domy

Działki